Kiraton

Webstránku pre hackaton organizovaný, TTSK a Kiuub s.r.o. sme vytvorili na základe dodaného dizajnu v redačnom systéme WordPress. Dizajn a obsahovú stránku zabezpečila agentúra Kiuub s.r.o. Jedná sa o single page stránku, ktorá zobrazuje všetky potrebné informácie pre účastníkov súťaže.

Po prvom úspešnom ročníku Kiratonu sa v nasledujúcom roku implementovala nová verzia stránky, ktorá sa mierne dizajnovo líšila.

Služby

  • Implementácia šablóny na mieru
  • Vlastné bloky Elementor editora
  • Správa a údržba
Tap me to scroll
Tap me to scroll