Kiuub

Webovú stránku agentúry zameriavajúce sa na zlepšuje služieb a procesov vo firmách - kiuub.com sme prevzali po predchádzajúcich vývojároch.

Stránka je implementované pomocou frameworku Statamic a vlastnej témy. V prvej fáze sa implementovala nová funkcia business slovníku.

Neskôr sa klient priklonil k celkovému redesignu (nový dizajn bol vytvorený interne firmou Kiuub), počas ktorého sa výrazne zmenila štruktúra webu a pribudli nové typy obsahu. Stránku dlhodobo udržiavame a implementujeme nové požiadavky, s ktorými sa klient na nás obracia.

Služby

  • Implementácia témy na mieru podľa dodaného dizajnu
  • Vytvorenie blokov pre tvorbu obsahu blogu
  • Integrácia formulárov so službou Mailchimp
Tap me to scroll
Tap me to scroll
Tap me to scroll