Františkáni

projekt Frantiskani.sk

Fratintiskani.sk je online platforma zameraná na digitálnu prezentáciu a interakciu s verejnosťou pre rád františkánov. Na základe poskytnutých informácií a špecifikácií od rádu sme implementovali webovú stránku s dôrazom na jeho históriu, aktivity a duchovné poslanie. Implementujeme jednoduchý a estetický dizajn, ktorý bude zrkadliť duchovnú atmosféru kláštora.

Stránka disponuje viacerými úrovňami podstránok a zabezpečuje dostupnosť farských oznamov a noviniek pre 10 farností po Slovensku. Projekt sme realizovali pod našim vedením, kde sme sa zaoberali migráciou dát, vytváraním nových funkcionalít a projektovým manažmentom. Dizajn stránky bol poskytnutý agentúrou Vizart.

Služby

  • Vytvorenie WordPress témy na mieru pre bratov františkánov.
  • Zobrazenie histórie udalostí, aktuálnych aktivít a duchovného poslania.
  • Implementácia formulárov na získavanie spätnej väzby od verejnosti.
  • Manažment farských oznamov a informácií o 10 kláštoroch na Slovensku.
  • Úprava prístupových práv k editovaniu stránky pre jednotlivých bratov.
  • Pravidelná údržba a aktualizácie.
  • Vytvorenie samostatných častí stránky pre skupiny Gifra a Frangeli, s možnosťou pridávania vlastnej hierarchie podradených stránok.
  • Získavanie dát z Google kalendára a vykreslenie vo vlastnom formáte a dizajne.
  • Migrácia článkov a obrázkov zo starého systému (vlastný PHP framework)
Tap me to scroll
Tap me to scroll
Tap me to scroll
Tap me to scroll

Podsekcie Gifra a Fraangeli

Tap me to scroll
Tap me to scroll