Technozvar

Webové sídlo technozvar sme implementovali s cieľom zviditeľniť remeselníkov v trnavskom regióne. 

Servis autogénnej techniky mal dlhé roky zastaranú stránku, ktorú sme aktualizovali na nový wordpress a vytvorili dizajn na mieru. Stránka je jednoduchá a prehľadná aby ponúkla návštevníkom potrebné informácie čo najefektívnejšie.

Služby

  • Návrh dizajnu na mieru
  • Implementácia šablóny na mieru
  • Zber správ pomocou kontaktného formuláru
Tap me to scroll
Tap me to scroll