1. Kontrola dostupnosti

Stránku monitorujeme 24 hodín 7 dní v týždni a v prípade vzniknutia chyby sme o tom informovaní ihneď a pokúsime sa stránku obratom opraviť.

2. Aktualizácie doplnkov

Použité pluginy vyžadujú neustále aktualizácie, ktoré sú potrebné pre efektívnejší chod stránky alebo zaplátanie bezpečnostných rizík. Pravidelne vám aktualizujeme časti vašej webovej stránky a odsledujeme, či dôsledkom takýchto aktualizácií nenastala iná chyba.

3. Dlhodobá udržateľnosť

Aktualizované stránky sú dlhodobo udržateľnejšie, rýchlejšie a disponujú nižším rizikom bezpečnostných incidentov. Ak narazíme počas našej kontroly na aspekty stránky, ktoré si vyžadujú ďalšie práce alebo zhodnotíme, že pre vaše potreby budú nápomocné, radi vás o nich informujeme a dohodneme sa na daľšom postupe.

4. Ďalšie súčasti balíka údržby

  • predplatená hodina práce programátora na webe / mesiac
  • pravidelné zálohovanie
  • sledovanie trendov a odborné odporúčania
  • dohliadanie na dodržovanie bezpečnostných praktík
  • kontrola rýchlosti a prístupnosti webu
  • odporúčania ohľadom SEO

Cena

Cena je individuálna a odvíja sa od rozsahu webovej stránky a komlexnosti jej funkcionality. Vo všeobecnosti cena začína na úrovni 15€/mesiac. Ak máte záujem, neváhajte nám napísať alebo zavolať a radi sa s vami porozpráveme a dodáme cenovú ponuku.